Koινοτικές Οδηγίες + Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας


Οδηγία 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών μελών σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση (84/450/ΕΟΚ)
Η οδηγία 89/108/ΕΟΚ ενσωματώθηκε στο Εθνικό μας Δίκαιο με την Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) 1299/90 (423/Β/21.6.91) που αφορά στην προσθήκη στον Κώδικα Τροφίμων άθρου 62α σχετικά με τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης.


Οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Οδηγία 89/395/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Η Ελληνικη νομοθεσια προσαρμοστηκε στην κοινοτικη οδηγια 89/395/ΕΟΚ με το αρθρο 11 του κώδικα τροφίμων και ποτών,
παράγραφος 7, εδάφιο δ. Το εδαφιο δ εναρμονιστηκε με την οδηγια 89/395/ΕΟΚ, με την υπ'αριθμο 804/90/12.2.1991
αποφαση του Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ Β' 104).


Οδηγία 97/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ΟΔΗΓΙΑ 97/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση

Οδηγία 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ/ΦΕΚ 827/28η Ιουνίου 2001
Αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές


Οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών

Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων

Οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 290/92


Πρακτικα Συνεδριασεως του συμβουλιου της Επικρατειας της 14ης Ιουλιου 1992


ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 17/2003Α.Δ. 4/2004


Aγορανομική Διάταξη 14/89 (ΦΕΚ Β' 343)